Průmysl a logistika / TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s.r.o.

Nárůst intenzity osvětlení 13 %
Úspora elektrické energie 67 %
Roční úspora CO2 1 164 tun
Návratnost investice 3,7 let
Roční úspora nákladů 2 950 737 Kč
Celkový výnos investice 17 885 917 Kč
Typ svítidel lineární LED
Rychlá doba návratnosti investice
Významná úspora finančních prostředků
Efektivní systém regulace