Sportoviště / Městská sportovní zařízení Litoměřice

Nárůst intenzity osvětlení 50 %
Úspora elektrické energie 62 %
Roční úspora CO2 147 tun
Návratnost investice 6,6 let
Roční úspora nákladů 388 985 Kč
Celkový výnos investice 6 219 899 Kč
Typ svítidel reflektory LED
3 hladiny osvětlení - veřejné bruslení, trénink, zápas (TV přenos)
Zlepšení světelně-technických parametrů, hlavně rovnoměrnosti
Významná úspora na údržbu osvětlovací soustavy