Ostatní / Základní škola Perunova

Nárůst intenzity osvětlení 33 %
Úspora elektrické energie 88 %
Roční úspora CO2 160 tun
Návratnost investice 8 let
Roční úspora nákladů 537 612 Kč
Celkový výnos investice 9 086 680 Kč
Typ svítidel lineární LED
Radiový systém regulace při zachování původní elektroinstalace
Významné zlepšení prostředí pro výuku
Podstatné snížení spotřeby